خبرنگاران انقلاب اسلامی ایران شروع نهضت مبارزه با بیسوادی

به گزارش وبلاگ تحصیل، مشهد- خبرنگاران- انقلاب اسلامی ایران موجب تغییرات عمیقی در جامعه ایرانی شد اما در سوادآموزی و مبارزه با بیسوادی تحولی شگرف طی بیش از 42 سال پس از انقلاب رخ داد تحولی که به مثابه طلوع خورشیدی در دنیا تاریک بیسوادی است.

خبرنگاران انقلاب اسلامی ایران شروع نهضت مبارزه با بیسوادی

فراگیری دانش و آموختن سواد نقش موثری در تکامل شخصیت انسان و رشد جوامع بشری دارد و به عقیده بسیاری از صاحب نظران توان خواندن و نوشتن می تواند به افزایش درک و شعور اجتماعی افراد یاری کند.

سواد، تنها به معنای خواندن و نوشتن صرف نیست بلکه توان خواندن و نوشتن مقدمه ای بر یادگیری در عرصه های مختلف است و دریچه ای را به دنیای مملو از دانش و اطلاعات فرد باز می نماید.

افزایش توانایی افراد برای مواجهه با شرایط اجتماعی، درک درست و قدرت حل مسائل و مسائل، مشارکت فعال در تصمیم گیریهای اجتماعی، توانایی برقراری ارتباط با افراد، حفظ محیط زیست و قدرت حفاظت از ارزشهای اخلاقی و معنوی، بخشی از مزایای سوادآموزی است.

گرچه در دنیای امروز مفهوم سواد، فقط توان خواندن، نوشتن و حساب کردن صرف نیست زیرا تحولات سریع فناوری اطلاعات در دنیا موجی از بیسوادی نوین را به ارمغان آورده است اما هنوز هم بهره مندی از خواندن و نوشتن گام نخست برای ورود به عرصه دانش و اطلاعات محسوب می گردد لذا جامعه شناسان بر این امر تاکید دارند که سوادآموزی و فراگیری علم و دانش زمینه ساز رشد و ترقی کشور و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در جوامع است.

خراسان رضوی با 8.1 درصد از کل جمعیت کشور، 6 میلیون و 434 هزار و 501 نفر جمعیت در قالب 2 میلیون و 450 هزار و 916 خانوار دارد. یک میلیون و 733 هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در روستاهای این استان سکونت دارند و 50.4 درصد جمعیت خراسان رضوی را مردان و 49.6 درصد آن را زنان تشکیل می دهند. بر این اساس سوادآموزی در این استان از اهمیت به سزایی برخوردار است.

انقلاب و تحول در سوادآموزی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی در این زمینه به خبرنگار وبلاگ تحصیل گفت: انقلاب اسلامی موجب تحول عظیم در عرصه سواد آموزی شد به گونه ای که تا قبل از آن سیاست و برنامه روشنی برای این حوزه وجود نداشت.

قاسمعلی خدابنده اضافه نمود: تا قبل از انقلاب اسلامی میلیون ها نفر در ایران از بیسوادی و تبعات ناشی از آن رنج می برند.

وی با بیان این که وقوع انقلاب اسلامی تحولی اساسی در عرصه های مختلف کشور ایجاد کرد ادامه داد: دانش و اطلاعات یکی از مهمترین عرصه هایی است که به واسطه تاکید امام راحل بر شعار ایران را مدرسه کنیم با توسعه و ترویج سواد و تشویق بیسوادان به فراگیری سواد، آگاهی را به جامعه ایران هدیه داد.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی گفت: براساس آمار سال 1355 که آخرین آمار موجود از شرایط سواد در قبل از انقلاب است کشور ایران دارای 27 میلیون و 113 هزار نفر جمعیت بود که از این تعداد 12 میلیون و 877 هزار نفر باسواد و 14 میلیون و 236 هزار نفر بیسواد بودند.

خدابنده با بیان اینکه در مجموع 47.5 درصد جمعیت کشور در آن سال باسواد بودند اضافه نمود: آن موقع هشت میلیون و 508 هزار از جمعیت زنان کشور بیسواد بودند و میزان باسوادی زنان 35.5 درصد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که در آخرین آمارگیری سال 1395 ایران دارای 71 میلیون و 506 هزار و 392 نفر جمعیت بود که از این تعداد 62 میلیون و 666 هزار و 760 نفر باسواد و هشت میلیون و 795 هزار و 553 نفر بیسواد بودند.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی با اشاره به رشد بسیار جمعیت در سالهای بعد از انقلاب گفت: در سال 95 نرخ باسوادی در کشور معادل 87.6 درصد بود که شامل همه گروههای سنی است.

خدابنده اضافه نمود: پنج میلیون و 584 هزار و 723 نفر از جمعیت بیسوادان را زنان تشکیل می دهند و درصد باسوادی در بین این قشر 84.2 درصد اعلام شده است در حالی که در سال 55 این نرخ معادل 35.5 درصد بود.

98 درصد اهالی خراسان رضوی باسواد هستند

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: میانگین باسوادی در جمعیت شهروندان متعلق به گروه سنی 10 تا 49 سال در این استان 98 درصد است.

مصطفی اسدی اضافه نمود: با وجود مسائل و چالشهای ناشی از شیوع ویروس همه گیر کرونا در عرصه سوادآموزی، هدفگذاری مورد نظر برای گسترش سوادآموزی در خراسان رضوی محقق شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس خراسان رضوی در عرصه جمعیت سوادآموخته مسلط به توان خواندن و نوشتن شرایط خوبی دارد.

معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در چارچوب هدف گذاری صورت گرفته برای سال تحصیلی جاری، میزان باسوادی در این استان به 98.7 درصد جمعیت استان خواهد رسید.

اسدی اضافه نمود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نشان داد که 159 هزار نفر از جمعیت متعلق به گروه سنی 10 تا 49 ساله در خراسان رضوی بیسواد بودند.

وی ادامه داد: هم اینک با توجه به تغییرات سنی و ورود و خروج افراد از جمعیت گروه هدف، آمار دقیقی از میزان کنونی بیسوادی در خراسان رضوی در دست نیست اما برآورد می گردد افزون بر نیمی از جمعیت شهروندانی که پیش از این سواد نداشته اند تا به امروز باسواد شده اند.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی هم با اشاره به ترویج مطلوب سوادآموزی در استان خراسان رضوی گفت: در سال 1355 جمعیت خراسان رضوی پنج میلیون و 649 هزار و 91 نفر بود که 610 هزار و 884 نفر از این تعداد را افراد بیسواد تشکیل می دادند و به این ترتیب 89.1 درصد جمعیت استان در سال 55 باسواد بودند.

خدابنده اضافه نمود: در آن سال زنان باسواد استان 5.7 درصد کمتر از مردان بودند.

وی ادامه داد: در همان سال در گروه هدف 10 تا 49 سال 159 هزار و 828 نفر بیسواد در استان خراسان وجود داشت که این تعداد در سال 1395 به 107 هزار نفر رسید.

او با بیان این که قبل از انقلاب اسلامی 47 درصد جمعیت استان باسواد بودند که آن هم سواد در دوره ابتدایی محسوب می شد ادامه داد: اما هم اکنون بیش از 98 درصد جمعیت این استان باسواد هستند.

عدالت آموزشی و عدالت جنسیتی در سوادآموزی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی عدالت آموزشی و عدالت جنسیتی را 2 محور اصلی سرلوحه فعالیتهای سوادآموزی در خراسان رضوی ذکر و بیان نمود: تا به امروز اقدامات و برنامه های موثری برای گسترش سوادآموزی و رشد جمعیت باسواد در این استان صورت گرفته که اجرای آنها همچنان ادامه دارد.

خدابنده تمرکز 80 درصد برنامه های سوادآموزی در خراسان رضوی را بر حوزه ایجاد عدالت جنسیتی اعلام و بیان نمود: این تمرکز برنامه ریزی شده موجب کاهش اختلاف باسوادی زنان و مردان خراسان رضوی از 35 درصد سالهای گذشته به پنج درصد حال حاضر شده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه عدالت آموزشی و کاهش اختلاف میزان سواد بین جامعه شهری و روستایی افزون بر 55 درصد بودجه ها در جهت ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و روستایی هزینه شده است.

سوادآموزی به اتباع خارجی مقیم خراسان رضوی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در حوزه آموزش سواد به اتباع خارجی در قالب عدالت آموزشی نیز تا به امروز افزون بر 40 هزار نفر از اتباع خارجی ساکن خراسان رضوی باسواد شده اند و چهار هزار نفر از این اتباع خارجی ساکن خراسان رضوی سال جاری به جمع افراد باسواد پیوسته اند.

خدابنده به فعالیت 110 مرکز یاددهی و یادگیری در خراسان رضوی اشاره و بیان نمود: آموزش حضوری سوادآموزان هم اینک به دلیل شیوع ویروس همه گیر کرونا به شدت کاهش یافته اما کوشش می گردد آموزشها به شیوه از راه دور با برنامه های تلویزیونی و استفاده از لوح فشرده دنبال گردد.

خراسان رضوی پیشرو در فعالیت مراکز یاددهی

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی هم با اشاره به این که این استان در راه اندازی و فعالیت مراکز یاددهی و یادگیری در کشور مقام نخست را دارد و جزء استانهای پیشرو است اضافه نمود: هم اکنون 110 مرکز یاددهی و یادگیری در این استان فعال است.

اسدی اضافه نمود:17 مرکز یاددهی و یادگیری این استان مجری طرح ملی سواد و زندگی است که با هدف توانمندسازی بانوان در کنار سوادآموزی آنها انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: از 17 مرکز مجری این طرح ملی 10 مرکز در مشهد قرار دارند که شهرداری این شهر نیز در این زمینه همکاری شایان توجهی دارد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: طرح ملی سواد و زندگی طرحی است که در اجرای آن سوادآموزان در قالب یک شرکت تعاونی در هر مرکز یاددهی و یادگیری عضو شده و در کنار فراگیری سواد، فراوریات و محصولات خود را در زمینه های مختلف به فروش گذاشته و از بهره مالی آن برخوردار می شوند.

اسدی اضافه نمود: اجرای این طرح ملی با هدف تقویت بنیه مالی و توانمندسازی بانوان سوادآموز در سال جهش فراوری در دستور کار قرار گرفته که این استان از جمله استانهای پیروز در این زمینه است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این استان از نظر پوشش آموزش افراد بی سواد رتبه چهارم را در میان دیگر استانهای کشور دارد.

اسدی اضافه نمود: بودجه 280 میلیارد ریالی پارسال حوزه سوادآموزی خراسان رضوی سال جاری به 450 میلیارد ریال افزایش یافته است که نشانگر توجه ویژه خاص و اهتمام دولت به نهضت مبارزه با بیسوادی است.

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران انقلاب اسلامی ایران شروع نهضت مبارزه با بیسوادی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران انقلاب اسلامی ایران شروع نهضت مبارزه با بیسوادی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید