سفری مفرح به دنیا اندیشه های فلسفی با ریک و مورتی

به گزارش وبلاگ تحصیل، در 9 سال گذشته، ریک و مورتی خود را به عنوان یکی از تفکربرانگیز ترین سریال هایی که تا به امروز ساخته شده، ثابت نموده است. با نسبت منصفانه ای از شوخ طبعی که اندکی غمگینانه است، این سریال حجم عظیمی از موضوعات سنگین را نیز در خود جای داده است. ماجراجویی های شخصیت های سریال معمولا بر روی ایدئولوژی های فلسفی متمرکز است تا کنکاش علمی. با این حال علوم مختلف هنوز هم بخش مهم و قابل توجهی از این سریال را به خود اختصاص است، جایی که با خود انسان و اکتشافاتش همبستگی دارد. اینجاست که به نظر می رسد انحرافی از دین و مذهب موجود است و تمرکز بیشتری روی دستاورد های انسانی وجود دارد یا حتی دستاورد های خود ریک سانچز.

سفری مفرح به دنیا اندیشه های فلسفی با ریک و مورتی

ریک در مقام یکی از دو شخصیت اصلی داستان، با بحرانی از آسیب های روحی روبه رو است که هم به شکل فیزیکی و هم به شکل روان شناختی آن را تجربه می کند. هر یک از این رویداد ها که با آسیب روحی جدی همراه است، مثل از دست دادن خانواده در جهانی اصلی اش، او را تبدیل به این فرد جامعه گریزی نموده است که امروز شاهدش هستیم. با نمایش نقطه نظرات مغایر که با هر چیزی حتی با ناشناخته ترین مذهب هم مخالف است، ریک خداوندگار جهان خود است اما با دسترسی به همه چیز و هر چیز، او همیشه در پی هدفی است. این سریال انیمیشنی پر است از اینگونه مسائل فلسفی. این اثر دائما به نمایش فرآیند های فکری اگزیستانسیالیستی، نقطه نظرات نیهیلیستی و اندکی ابزوردیتی ادامه می دهد.

اگزیستانسیالیسم

ریک چه بسا یکی از تجسم های شخصیتی اصلی ایدئولوژی اگزیستانسیالیسم باشد. او تنها به خاطر خودش وجود دارد و تنها به خودش فکر می کند. با اینحال، او تردیدی درونش دارد و توانایی اینکه او اینقدر در جهان آزاد باشد. از آنجایی که ریک با داشتن منابعی که پیش از همه چیز حی و حاضر هستند، قدرت بی نهایتی در دست دارد، به غیر از خودش، جلوی هیچ قدرت یا خدای بزرگتری سر خم نمی کند و پاسخ گو نیست. با این حال به شکل طعنه آمیزی، وقتی که وارد فضایی عمیق می گردد و مرگ را در آغوش می کشد، ریک به درگاه خدا دعا می کند تا زمانی که راه خودش را برای فرار از نابودی حتمی پیدا می کند و وقتی پیروز می گردد تا به خانه برگردد، بار دیگر خدا را به سخره می گیرد. چیزی که شگفت انگیز است، در آغوش گرفتن دین و مذهب به هنگام گریز از مرگ است و بعد از اینکه به کلی خلاص می گردد، او دوباره به این طرز تفکر پشت می کند.

ریک کار های زیادی را صرفا به خاطر اینکه از پسشان بر می آید، انجام می دهد. شاید یکی از پررنگ ترین چیز های عجیب و مضحک از این شخصیت در قسمت سوم از فصل سوم رخ می دهد که عنوان این قسمت ریک ترشی است. دقیقا چرا ریک باید خودش را ترشی بیندازد؟ شاید جواب حقیقتا پیچیده ای در پس این فکر پنهان باشد که او فقط به خاطر اینکه قادر به انجام این کار است، دست به اقدام این عمل زده است و یک گروه آدم را برای این کار اجیر نموده است، باز هم صرفا به این خاطر که می تواند. با اینحال به نظر می رسد که ریک از این کار های غیرمنتظره لذت می برد، به این علت که وقتی ریک پروردگار جهان علم نیست، یک پدر و پدربزرگ است. این به نظر می رسد که ریک را می ترساند که اغلب اوقات در کوشش است تا به زندگی خود سرانجام دهد و یا وقتی که با افکارش تنها گذاشته می گردد، لااقل یک بحران وجودی را تجربه کند.

در قسمت دوم از فصل چهارم، ریک و مورتی به نام پیرمرد و جایگاه او توالت خودش که مثل یک پناه گاه و معبد افکار است، با تله های مختلفی که خودش می سازد، بمباران می کند تا هر کسی را که کوشش می کند تا به بهشت او تجاوز کند، دستگیر کند. با این وجود، اوضاع کمی دلسرد نماینده می گردد وقتی که این متجاوز به نوعی به یک مشوق برای ریک تبدیل می گردد تا خوب به خودش نگاه کند که به شکل اجتناب ناپذیری برای خود ریک هم اتفاق می افتد وقتی که قرار است ریک روی توالت بنشیند و به محض نشستن، این تله های خودساخته در پی شکارکردن او هستند. هولوگرام ها جان می گیرند تا اشتیاق ریک را برای ایزوله کردن خودش از جهان پیرامون را به باد استهزا بگیرند. طعنه آمیز است که بزرگترین نقطه قوت این شخصیت فکر و تفکر اوست اما از طرفی چیزی است که او بیشترین ترس را از آن دارد.

نیهیلیسم

از اولین فصل نمایش این سریال، ریک و مورتی در پی تفکر پوچ گرایی بوده است که به نظر می رسد معنی زندگی را به کلی نفی می کند. اینچنین می کند که شخصیت های اصلی از جهانی پرتاب شده اند تا جهانی دیگر را تغییر دهند مثل اینکه کسی دارد باک بنزینش را پر می کند. با اینحال، این کار روح هر دوی آن ها را زخمی می کند. در قسمت هشتم از فصل اول، با نام دقیقه های ریکستی مورتی پیش خواهرش اعتراف می کند که او اصالتا از این جهان نیست. به محض رسیدن شان به این جهان، آن ها باید همزاد خود را بکشند و آن ها را در حیات پشتی چال نمایند. این حقیقت که این پسر دبیرستانی تنها چندین قدم با مرگ خود فاصله دارد، برای کل سریال یک درس عبرت است. این موضوع و تماشا جهانی پهناور از موجوداتی که همیشه در رنج و عذاب هستند، درک او از حقیقت و مفهوم زندگی را منحرف نموده است.

جملات کوتاهی مثل این از دید نقطه نظر سریال درباره جهان هستی، تاثیر شگرفی را بر مخاطب می گذارد. با همه این اوصاف، چیزی که به دیدگاه مورتی استحکام و قوت می بخشد، این است که زندگی در حقیقت به جریان خود ادامه می دهد. چه آن ها با آسیب روحی روبرو شده باشند یا نه، این قسمت ها بیشتر اوقات فقط دارد آن ها را بازنشانی می کند. زندگی به شکلی بی رحمانه به شرایط فعلی خود ادامه می دهد. ما شاید کورسویی از احساسات را ببینیم که برای مدت کوتاهی دوام می آورند اما آن ها یا پنهان شده اند یا عمیقا در ناخودآگاه ما مدفون هستند. به این علت با همه این تفاسیر، همه چیز در نیهلیسم، بی فایده و بی معنی است.

ابزوردیسم

ریک و مورتی با سکانس هایی که لحظات سرگرم نماینده و نامتعارفی با موضوعات ابزوردیستی ایجاد می کند، غریبه نیست. با وجود این، همه چیز در این سریال با مفاهیم خاص خودش همراه است. در قسمت ششم از فصل دوم که عنوانش ریک ها باید دیوانه باشند است، ریک مورتی را به جهانی درونی باتری ماشینشان می برد. ولی با این وجود، آن جهان مینیاتوری و ساکنانش درست مثل جهان ماست اما یگانه هدف ساکنانش تامین توان مورد احتیاج تجهیزات برقی ریک است. آن ها به عمق جهان های مینیاتوری و جهان مینیاتوری خودشان می فرایند تا چرخه کاپیتالیستی زندگی را برملا نمایند تا به این وسیله، ما به جامعه خود نگاهی بکنیم.

هدف غایی جانوران بیگانه ای که در باتری خودروی ریک زندگی می نمایند، این است که قدرت باتری خودروی ریک را تامین نمایند. ریک خدای جهان آن ها است و برای آن ها تره هم خورد نمی کند و در واقع آن ها را به عنوان چیز هایی دورانداختنی می بیند. وقتی که ریک و مورتی به آنجا می رسند تا آن ها را ببینند، او شوخی کنان با آن ها ملاقات می کند و انگشت وسطی خودش را به آن ها نشان می دهد. این چه چیزی را درباره جهان خودمان به ما می گوید؟

موجودات ریزی که شامل زیپ هم می گردد و صداپیشگی آن بر عهده پادشاه کنونی برنامه های آخر شب یعنی استیون کولبرت است، دقیقا به میزانی آگاهی از جهان خودشان دارند که ما از جهانی پیرامون خود داریم. در حالی که شاید درون باتری خودرو زندگی نکنیم، عدم آگاهی از این وجود دارد که کجا از مذهب، امنیت و دانش یاری بگیریم. ریک و مورتی این عدم آگاهی را می پذیرد و پاسخ های متداول را رد می کند و گاهی اوقات در پوچی خود غوطه ور می گردد اما از آن به شکلی خلاقانه و به نفع خود بهره می گیرد.

منبع: Movieweb

منبع: دیجیکالا مگ

به "سفری مفرح به دنیا اندیشه های فلسفی با ریک و مورتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سفری مفرح به دنیا اندیشه های فلسفی با ریک و مورتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید