چگونه می توان نسبت به بهینه سازی مخارج خود اقدام کرد؟

به گزارش وبلاگ تحصیل، آیا برای بهبود اوضاع اقتصادی صرفاً باید درآمد خود را افزایش دهیم؟ به طور کلی، افزایش درآمد افراد به وسیله مشخص یکسری اهداف اقتصادی مشخص و کوشش برای دستیابی به آن ها امکان پذیر است. از سوی دیگر، بعضی افراد گمان می نمایند که با صرفه جویی در بعضی زمینه های غیرضروری و ناچیز می توانند اقدام به مدیریت دخل و خرج خود نمایند. به همین دلیل، در این مقاله به آنالیز این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه می توانیم با تمرکز بر روی بخش کوچکی از هزینه های عظیم خود روشی برای بهینه سازی مخارج بیابیم.

چگونه می توان نسبت به بهینه سازی مخارج خود اقدام کرد؟

چه روشی برای بهینه سازی مخارج مناسب است؟

همان طور که اشاره شد، به طور معمول بسیاری از افراد برای صرفه جویی در هزینه ها و مدیریت پول خود اقداماتی را در پیش می گیرند که تأثیر چندانی بر کاهش هزینه های جاری ندارند. برای مثال، اقدامات زیر را در نظر بگیرید:

  • بعضی افراد علی رغم میل باطنی خود از خرید ظروفی خودداری می نمایند که بیش از 30 هزار تومان قیمت دارند.
  • بعضی دیگر وعده های غذایی خود را با غذاهای ارزان قیمت پُر می نمایند.
  • به عنوان مثال دیگر، بعضی افراد کفش های مورد نظر خود را صرفاً در یکسری مراسم و مهمانی خاص می پوشند.

نکته مشخص این است که چنین روش هایی و صرفه جویی در یکسری مبالغ ناچیز هرگز منجر به بهینه سازی مخارج شخصی و خانوادگی نمی شوند، بلکه با تمرکز بر بخش کوچکی از هزینه های مهم و اصلی زندگی می توانیم نسبت به مدیریت اقتصادی شخصی خود اقدام نموده و به روشی جهت بهینه سازی مخارج خود دست پیدا کنیم. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی دیگر نگران صرفه جویی برای پس انداز کردن مبالغ ناچیزی همچون 30 یا 40 هزار تومان نخواهیم بود.

چگونه هزینه های مهم خود را شناسایی کنیم؟

همان طور که اشاره شد، بهینه سازی مخارج با تمرکز بر بخش عظیم مربوط به هزینه های مهم هر یک از افراد امکان پذیر است. حال برای شناسایی و کنترل مخارج مربوط به هزینه های اصلی باید از روش هایی نظیر قانون پارتو یا 20/80 یاری بگیریم. در واقع، با استفاده از قانون 20/80 و تحلیل تمامی هزینه های خود می توانیم مواردی را شناسایی کنیم که 20 درصد از آن ها منجر به 80 درصد از تمامی هزینه های جاری زندگی می شوند.

در واقع، قانون 20/80 به افراد یاری می نماید تا به جای تمرکز روی چندین مشکل کوچک و کوشش برای صرفه جویی در بعضی مبالغ ناچیز، روی یک یا دو مشکل عمده خود تمرکز نموده و نحوه خرج کردن پول خود را به بهترین نحو مدیریت نمایند. در نتیجه با به کارگیری این روش افراد می توانند در هزینه های عمده خود اقدام به صرفه جویی، کنترل هزینه ها و در نهایت بهینه سازی مخارج نمایند.

به علاوه، برای شناسایی هزینه های عمده باید ابتدا تمامی هزینه های ماهیانه خورد را تحلیل کنیم. در نتیجه، طی آنالیز های صورت گرفته برای مدیریت اقتصادی در می یابیم که بعضی هزینه های ثابت و قابل پیش بینی در هر ماه وجود دارند که از آن جمله می توان به هزینه های اجاره، هزینه رفت وآمد به محل کار، هزینه مربوط به هدایای مختلف دوستان، اطرافیان و … اشاره نمود.

حال با محاسبه میانگین این هزینه ها به صورت سالیانه درمی یابیم که برای بهینه سازی مخارج خود احتیاجی به صرفه جویی در خرید یک بلیط 18 هزار تومانی برای دیدن یک فیلم در طول سال نخواهیم داشت. با این حال، برای بهینه سازی مخارج احتیاج است تا روی مواردی تمرکز کنیم که 20 درصد از آن ها 80 درصد از تمام هزینه های جاری را شامل می شوند.

برای مثال، چند مورد از احتیاجهایی که بخش عظیمی از هزینه های جاری افراد را تشکیل می دهند عبارتند از تهیه غذا از رستوران، سفر، پوشاک و … البته بسته به هر یک از ماه های سال هزینه های مربوطه می توانند متغیر باشند. برای مثال، تهیه پوشاک زمستانی در ماه های گرم سال ممکن است هزینه های کمتری را متوجه افراد کند! همچنین هزینه سفر و غذا نیز بسته زمان و مکان مربوطه متغیر هستند.

آنالیز سناریویی واقعی برای مدل سازی نحوه بهینه کردن مخارج

در ادامه، مثالی واقعی را برای درک بهتر نحوه شناسایی و صرفه جویی در هزینه های عمده زندگی مورد آنالیز قرار می دهیم. در این مثال، فردی را مد نظر قرار می دهیم که درآمد ماهیانه وی 4 میلیون تومان است. حال تمامی هزینه های جاری او را مد نظر قرار می دهیم که به توضیح زیر هستند:

  • هزینه های ثابت ماهیانه (60 درصد از کل هزینه ها): 2 میلیون و 400 هزار تومان
  • هزینه مربوط به سرمایه گذاری بلندمدت (10 درصد از کل هزینه ها): 400 هزار تومان
  • هزینه مربوط به پس اندازهای ماهیانه (10 درصد از کل هزینه ها): 400 هزار تومان
  • هزینه های تفریح، مسافرت و غیره (20 درصد از کل هزینه ها): 800 هزار تومان

حال، فرد مورد نظر با آنالیز و جداسازی هر یک از هزینه های ماهیانه متوجه می گردد که هزینه های مربوط به تفریح، پوشاک، مسافرت و غیره با مبلغی معادل 800 هزار تومان برای او کافی نیست. به عبارت دیگر، او برای تأمین مایحتاج زندگی، خوراک و پوشاک خود به مبلغی معادل 1 میلیون و 500 هزار تومان احتیاج دارد.

با این تفاسیر، آیا فرد مذکور در این مثال برای تأمین مبلغ مورد احتیاج خود باید هزینه های مربوط به سایر مواردی همچون سرمایه گذاری یا پس انداز خود را کاهش دهد؟ بدیهی است که پاسخ به چنین سؤالی خیر خواهد بود. با این حال، بهترین روش برای تأمین هزینه های مربوط به مایحتاج زندگی تمرکز بر دو حوزه مهم و تأثیرگذار بر هزینه های جاری است که عبارتند از هزینه های ثابت و هزینه تفریح، مسافرت و غیره.

در واقع، با تمرکز بر 20 درصد از مواردی که 80 درصد از هزینه های زندگی روزمره را تشکیل می دهند، می توان اقدام به بهینه سازی مخارج کرد. به همین دلیل، در این مثال می توان روی هزینه های ثابت ماهیانه تمرکز نموده و هزینه هایی همچون بدهی های مربوط به دیرکرد اقساط بانکی را حذف کرد. از سوی دیگر، در این مثال با آنالیز اکانت های پولی خود می توان اکانت هایی که به ندرت از آن ها استفاده می شوند را حذف نموده و بدین ترتیب مقداری از هزینه های ثابت ماهیانه خود کاهش داد.

به علاوه، فرض می کنیم که مبالغ مربوط به تهیه غذا از رستوران چیزی در حدود 350 هزار تومان هزینه در ماه دارند که با کاهش این رقم نیز می توان مبلغی در هزینه های ماهیانه خود صرفه جویی کرد. بنابراین با برنامه ریزی آگاهانه به منظور کاهش هزینه های مربوط به مواردی 20 درصد از آن ها منجر به 80 درصد از تمام هزینه ها می شوند، می توان مبلغ قابل توجهی در هزینه های خود صرفه جویی کرد. در واقع، با تمرکز بر بخش مهم و تأثیرگذار روی هزینه های خود می توانید تغییرات قابل توجهی در میزان مخارج اعمال کنید.

با به کارگیری روش مطرح شده در این مثال می توانیم به جای تمرکز بر مبالغ ناچیز مربوط به هزینه های روزمره، روی بخش مهم و تأثیرگذار تمرکز نموده و بدین ترتیب نسبت به بهینه سازی مخارج خود اقدام کنیم. همچنین توجه داشته باشیم که هزینه های ناچیزی همچون خرید یک بلیط سینما، صرف یک وعده شام با دوستان و مواردی از این دست تأثیر زیادی بر مخارج ندارند، بلکه انگیزه ای برای ادامه زندگی بوده و منجر به ایجاد حس خوب در افراد خواهند شد.

جمع بندی

در این مقاله، به تشریح روشی برای شناسایی بخش مهم هزینه های خود پرداختیم تا بتوانیم راه کار مناسبی به منظور بهینه سازی مخارج به دست آوریم. در ادامه برای شناسایی و مشخص هزینه های مهم خود اصل پارتو را پیشنهاد کردیم. در واقع، به کارگیری این روش به بیان موضوعی می پردازد که در آن مواردی را شناسایی می کنیم که 20 درصد از آن ها منجر به 80 درصد از تمامی هزینه های جاری می شوند. بنابراین به خاطر داشته باشید که با هوش اقتصادی و همچنین مشخص هزینه های مهم خود در زندگی می توانید تغییرات قابل توجهی در میزان هزینه های جاری اعمال کنید. پیشنهاد می کنیم به منظور استفاده بهینه تر از هوش اقتصادی، با روش های تقویت هوش اقتصادی آشنا شوید. اگر شما نیز روشی به منظور بهینه سازی مخارج خود مد نظر دارید، آن را با ما و دیگر مخاطبان انگیزه به اشتراک بگذارید.

منبع: مجله انگیزه

به "چگونه می توان نسبت به بهینه سازی مخارج خود اقدام کرد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه می توان نسبت به بهینه سازی مخارج خود اقدام کرد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید